Funkcjonalności

 

Ustawienia ogólne

 • Dodawanie logo szkoły; brandowanie usługi
 • Zmiana kolorystyki programu, dostosowanie do kolorów korporacyjnych szkoły
 • Tworzenie indywidualnego konta administratora oraz superadministratora
 • Tworzenie indywidualnych kont dla pracowników sekretariatu
 • Tworzenie indywidualnych kont dla uczniów
 • Tworzenie indywidualnych kont dla lektorów
 • Możliwość edycji konta pracownika: dostęp do niektórych danych statystycznych
 • Możliwość edycji konta lektora: umożliwienie lektorowi samodzielnego edytowania planu lekcji
 • Definiowanie globalnych ustawień w zakresie wyświetlanych widoków funkcji: widok nowoczesny – kafelki, widok list
 • Dodawanie wielu oddziałów
 • Dodawanie sal lekcyjnych
 • Importowanie baz uczniów z innych programów w formacie CSV
 • Importowanie baz nauczycieli z innych programów w formacie CSV
 • Importowanie baz firm z innych programów w formacie CSV
 • Nadzór nad subskrypcją DL PRO szkoły: zawieszanie i odnawianie licencji, faktury, podłączenia karty
 • Powiadomienia o błędach

Komunikacja i wiadomości - obejrzyj film

 • Tworzenie szablonów wiadomości i powiadomień (płatny dodatek: dokup dla swojej szkoły)
 • Inicjowanie połączeń telefonicznych bezpośrednio z programu
 • Wysyłanie sms do indywidualnych uczniów jak i do całej grupy
 • Wysyłanie emaila do indywidualnych uczniów jak i do całej grupy
 • Konfiguracja maili wraz z edycją stopki mailowej

Wirtualna klasa - obejrzyj film

 • Wirtualna klasa – własne narzędzie do prowadzenia lekcji online (płatny dodatek: dokup dla swojej szkoły)
 • Integracja z innymi platformami do prowadzenia zajęć online (Zoom, Whereby, Skype, Teams etc)
 • Udostępnianie ekranu
 • Możliwość wyłączenia mikrofonu i video
 • Dostęp do dziennika na ekranie
 • Odświeżanie ekranu
 • Dostęp do podręczników DME online w wirtualne klasie
 • Ankieta jakości połączenia

Dokumenty

 • Tworzenie szablonów umów z kursantami
 • Tworzenie szablonów umów z pracownikami
 • Tworzenie szablonów umów z nauczycielami
 • Zdalne podpisywanie umów i potwierdzanie elektroniczne (płatny dodatek: dokup dla swojej szkoły)
 • Tworzenie dokumentów RODO: zgody, polityka prywatności, obowiązek informacyjny
 • Tworzenie regulaminów szkoły
 • Możliwość eksportu wszystkich dokumentów do PDF, z logo szkoły w nagłówku oraz stopką adresową

Wypożyczalnia podręczników - obejrzyj film

Egzaminy i testy - obejrzyj film

Słuchacze

 • Dodawanie danych opiekuna prawnego
 • Nadawanie i resetowanie haseł dostępu do kont słuchacza
 • Dodawanie danych kontaktowych oraz dedykowanych numerów do wiadomości SMS
 • Generowanie dokumentów rozliczeniowych
 • Możliwość dodawania tagów do słuchacza
 • Integracja z platformą DLHUB, wyświetlanie zakupionego przez ucznia podręcznika w DLPRO

Firmy

 • Nadawanie uprawnień dla osób kontaktowych z firm
 • Dodawanie danych kontaktowych oraz dedykowanych numerów do wiadomości SMS
 • Generowanie dokumentów rozliczeniowych
 • Możliwość dodawania tagów do firmy

Lektorzy

 • Możliwość dywersyfikowania stawki nauczyciela w zależności od grupy
 • Automatyczne rozliczenia za zrealizowane zajęcia na podstawie przyporządkowanej stawki
 • Rozliczenia z nauczycielami na poziomie stawek określanych globalnie i stawek dla poszczególnych grup
 • Generowanie dokumentów rozliczeniowych
 • Możliwość przypisania lektorowi wielu języków
 • Nadawanie i resetowanie haseł dostępu do konta lektora
 • Możliwość tagowania lektora
 • Zarządzanie urlopami oraz innymi okresami niedostępności lektora
 • Baza nauczycieli aktualnych i archiwalnych

Grupy

 • Baza grup aktywnych i archiwalnych
 • Łatwe deaktywowanie i aktywowanie grup
 • Nadawanie grupom unikalnych kolorów widocznych na planie zajęć
 • Przypisywanie do grupy zasobów: oddział, firma, sala lekcyjna, lektor, kurs, typ płatności
 • Możliwość definiowania różnych typów grup
 • Dodawanie daty rozpoczęcia i zakończenia zajęć grupy
 • Dodawanie planu zajęć wg liczby predefiniowanej liczby lekcji
 • Dodawanie harmonogramu pracy grupy
 • Możliwość tworzenia grup firmowych przypisanych do instytucji
 • Unikalny system ikon dla rozróżnienia grup stacjonarnych w oddziałach szkoły i grup wyjazdowych

Kalendarz

 • Automatyczne pobieranie państwowych dni wolnych i świąt
 • Definiowanie dni wolnych dla szkoły
 • Definiowanie ferii
 • Możliwość dodawania zajęć również w dni wolne

Tworzenie planu zajęć - Lekcje

 • Automatyczne tworzenie planu na podstawie terminów zajęć poszczególnych grup
 • Raporty o błędach: kolizja sal zajętych
 • Raporty o błędach: wskazywanie kolizji lektorów
 • Tworzenie kalendarza dni wolnych dla lektora
 • Możliwość dodawania zajęć jednorazowych - dynamicznych
 • Wskazywanie zastępstw jednorazowych oraz okresowych
 • Wskazywanie odrabianych zajęć przez uczniów
 • Nadawanie statusów dla poszczególnych lekcji: zrealizowana, odwołana, odwołana za późno, do odrobienia, niezrealizowana
 • Możliwość sortowania planu zajęć według: daty, oddziału, lektora, firmy, języka, lokalizacji, grupy, rodzaju kursu
 • Różnorodne widoki planu zajęć: dzienny, tygodniowy, miesięczny
 • Wygodna nawigacja w planie zajęć
 • Intuicyjny i wygodny podgląd szczegółów danej lekcji w planie zajęć
 • Eksport planu zajęć wg typu sortowania i widoku do pdf

Dziennik zajęć

 • Możliwość ustawienia kilku typów dzienników zajęć w zależności od metody i kursu
 • Definiowanie wymaganych elementów dziennika: strona podręcznika, ostatnie słówko, temat, praca domowa lub inne dowolnie określone przez szkołę
 • Wymagany element dziennika: konieczny od uzupełnienia przez lektora w celu zmiany statusu niezrealizowana - zrealizowana
 • Dodawanie nowych zajęć
 • Semi-automatyczne uzupełnianie obecności na zajęciach
 • Dodawanie prac domowych
 • Możliwość przesyłania plików do uczniów
 • Dodawanie różnych typów ocen, predefiniowanych przez szkołę: ocena wg skali, ocena opisowa
 • Dodawanie uwag

Płatności

 • Automatyczne odznaczanie płatności słuchaczy w powiązaniu z wyciągami bankowymi
 • Ręczne odznaczanie płatności
 • Tworzenie schematów płatności: płatność ratalna, płatność miesięczna za słuchacza w grupie, płatność miesięczna za grupę, płatność pakietowa, płatność z góry lub z dołu
 • Płatność kursantów za pomocą kodów QR
 • Dodawanie wpłaty gotówkowej i generowanie dokumentu KP do wydruku
 • Dodawanie wypłaty z kasy i generowanie dokumentu KW do wydruku
 • Wystawianie faktur bezpośrednio w programie
 • Automatyczne wiązanie wpłat bankowych na podstawie podanego w przelewie identyfikatora umowy

Raporty

 • Raporty płatności kursantów: zaległe wpłaty, zapłacone, z terminem płatności
 • Raporty podręczników wypożyczonych przez kursantów i nauczycieli
 • Raporty księgowe KP
 • Raporty księgowe KW
 • Raporty finansowe dotyczące przychodów
 • Raporty finansowe dotyczące płac lektorów
 • Raport logowania użytkowników do programu
 • Raporty logowania lektorów na lekcje online w Wirtualnej Klasie
 • Raporty dotyczące czasu trwania lekcji online w Wirtualnej Klasie
 • Raport z przeprowadzonych egzaminów i testów online
 • Raporty statystyczne dotyczące lekcji: ilość lekcji przeprowadzonych w danych okresie, ilość lekcji odwołanych w terminie, ilość lekcji odwołanych po terminie, ilość lekcji do odrobienia
 • Możliwość eksportowania raportów do pobrania w formacie pdf lub csv
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług oraz zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Informacje o polityce bezpieczeństwa danych osobowych znajdziesz w dokumencie Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.